Föreläsningspresentation Dialog 2023, Nathalie Lindgren

Nathalie Lindgren är förskollärare, utbildare och författare och har lång erfarenhet av att arbeta med elever i förskoleklass. Centralt för henne är att alla elever ska känna att de lyckas och alla elever ska mötas och utmanas utifrån där de befinner sig i sin utveckling.

Nathalie brinner för att driva förskoleklassens verksamhet framåt. Det kollegiala lärandet är viktigt för henne och att ständigt utmana sina tidigare erfarenheter med aktuell forskning. Hon brinner även för att genomföra förskoleklassens kartläggningar i den vardagliga undervisningen.

Hon arbetar för att utveckla och stärka elevernas språkliga medvetenhet och ser att stationsarbete är en fungerande arbetsmetod för detta och tycker också det är viktigt att ge eleverna en strukturerad, lustfylld och varierad undervisning. Genom att arbeta med stationer är det också möjligt att differentiera undervisningen.

Nathalie Lindgren gav i augusti 2022 ut boken Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass (Lärarförlaget) som blivit stor succé.

Nathalie föreläser under dag 2, onsdagen den 8 februari på Dialog 2023. 

Läs mer om övriga föreläsare

Läs mer om Dialog 2023

Publicerad 13.12.2022
Uppdaterad 13.12.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.