Handbok för specialundervisning inom yrkesutbildning och vuxenutbildning

Utbildningsstyrelsen har gett ut en  handbok om specialundervisning som handlar om specialundervisning inom den grundläggande yrkesutbildningen och yrkesinriktade vuxenutbildningen. I handboken granskas verksamhetsprinciper i yrkesutbildning utifrån studerandes syn på behov av stöd. Målet med handboken är att beskriva betydelsen och påverkan av ett väl genomfört allmänt stöd på studerandes inlärning och välbefinnande.

Du kan beställa den eller ladda ner den som PDF på svenska här: Handbok om specialundervisning

Bodil Regårdh

Publicerad 4.12.2017
Uppdaterad 11.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.