Hur låter det med en utländsk gäst i din skola?

Programmet ”Erasmus i skolorna” erbjuder grundskolor, gymnasier och yrkesskolor möjlighet att bjuda en utländsk studerande på besök. Under besöket berättar studerandena om sitt hemland och sin kultur samt om sina utbyteserfarenheter. Studerande besöker skolor enligt skolans önskemål och varje studerandes egen specialkompetens. En utländsk studerande kan bidra med en trevlig internationell fläkt under skoldagen och ge den internationella gemenskapen ett levande ansikte. Samtidigt får den utländska studeranden en unik möjlighet att bekanta sig med vår kultur och vardag i våra skolor.

Besökarna kan till exempel

  • delta i språk- och ämnesundervisningen
  • berätta om sina utbytesstudier på lektion i studiehandledning
  • genomföra ett projekt med anknytning till internationalism med eleverna
  • delta i programmet under skolans internationella dag

Besökets innehåll är inte strikt begränsat – läraren och studeranden kan komma överens om planeringen och genomförandet.  Besöken varar från 2–3 timmar till en dag och studerandens resekostnader ersätts. Det är alltså avgiftsfritt för skolor att delta i programmet! Studerandenas resekostnader ersätts via programmet och de får ett intyg över sitt deltagande. Skolorna kan om de så vill till exempel bjuda besökaren på lunch eller hjälpa besökaren med transporten, om trafikförbindelserna är dåliga.

Intresserad!  Läs mer och anmäl dig på www.erasmusiskolorna.fi. Där finns också ett steg för steg dokument hur allt går till praktiskt.

Åsa Grönlund

Publicerad 19.1.2018
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.