Keynote förläsare för Dialog 2022, Hans Renman

Hans Renman har varit en central aktör i de senaste årens skolutveckling och -digitalisering i Sverige. Han är fd rektor, utbildningsentreprenör, tidigare VD på Tänk Om, Apple Education i Sverige och strateg på Sveriges Kommuner & Regioner och statliga innovationsmyndigheten Vinnova

Hans Renman håller en inledande keynote föreläsning kring en förändrad skola i en global, mobil & digital värld den 9 februari 2022

Publicerad 13.12.2021
Uppdaterad 13.12.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.