Läroplan fastställd för integrationsutbildningen

Ålands landskapsregering har fastställt läroplan gällande integrationsutbildning för vuxna invandrare på Åland i enlighet med LL (2012:74) om främjande av integration.

Integrationsutbildningen innehåller förutom undervisning i svenska även färdigheter i samhällsliv och kultur samt arbetslivsperioder som ska främja färdigheter för arbetslivet.

Läroplanen gäller från och med 1.1.2018 och används i integrations- och språkundervisning för invandrare och för andra inflyttade med annat modersmål än svenska som passerat läropliktsåldern och som är i behov av svenskakunskaper.

Här är läroplanen: Läroplan gällande integrationsutbildning för vuxna invandrare på Åland

Bodil Regårdh

Publicerad 12.12.2017
Uppdaterad 11.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.