Ny föreläsarpresentation, Maria Rönn-Liljenfeldt

Som många av er redan vet så var vi tvungna att skjuta fram Dialog 2022 till 28 - 29 mars. Det betyder att det kommer att bli ändringar i programmet, i första hans schematekniska sådana. Vi kan också glädja oss åt en ny föreläsare, nämligen Maria Rönn-Liljenfeldt. Maria är doktorand inom specialpedagogik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har under många år varit verksam som speciallärare i åk 1-9 och är just nu tjänstledig från sitt lektorat i specialundervisning vid Vasa övningsskola. Marias forskning är del av ett större forskningsprojekt, SAMSKOLAN, med fokus på samundervisning mellan allmänlärare och speciallärare som en inkluderande undervisningsform.

Maria föreläser båda dagarna under Dialog med rubriken Samundervisning  ̶  ett sätt att stödja elever i det gemensamma klassrummet.

Målgrupp: lärare inom grundskola och andra stadiets utbildningar

Publicerad 24.1.2022
Uppdaterad 24.1.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.