Nyhet på Dialog 2019 - aktiviteter för elever

Vi planerar in en aktivitet för Dialog 2019 som vi inte haft tidigare. Kodarklubben r.f. kommer att hålla 4 tillfällen (á 2x45 minter) för elever under dagarna. Under tillfällena kommer deltagarna att få testa på lite olika programmeringsmiljöer. Planen är att de olika tillfällena riktar sig till olika målgrupper - åk 3 - 6, åk 7-9 samt till enbart tjejer (en typ av Geek Girl Mini). Målgruppen för det fjärde tillfället är ännu inte bestämd men ni som lärare har kanske tips och önskemål kring det?

Antalet deltagare per tillfälle är begränsat till 12 stycken men ni kan redan nu på skolorna fundera ifall ni har någon/några elever som är intresserade att delta. Skolorna ombesörjer transport till och från Alandica och att en ansvarig lärare finns med. Anmälan kommer att ske via en separat anmälningsblankett som släpps samtidigt som anmälningen till Dialog-seminariet öppnar. Närmare information om innehåll kommer att presenteras i programbladet och i anmälningsblanketten. Har ni frågor eller önskemål kan ni ta kontakt med Carola Eklund.

Ni hitter mer information om Kodarklubben på deras webbplats eller på deras Facebook-sida.

 

Publicerad 1.11.2018
Uppdaterad 1.11.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.