Presentation av förläsare till Dialog 2022, Christel Sundqvist

Nu kan vi vid utbildningsbyrån äntligen påbörja den sedvanliga presentationen av föreläsare till vinterns seminarium. Den första att bli presenterad är Christel Sundqvist.

Christel är docent i specialpedagogik inom lärarutbildningen vid Åbo Akademi och Nord Universitet i Norge. Där undervisar och forskar hon inom området specialpedagogisk verksamhet en inkluderande skola med speciellt fokus på lärarsamarbete och handledning. Hon har skrivit flera artiklar och bokkapitel på området lärarsamarbete och är också författare till boken Den samarbetande läraren – lärarhandledning och samundervisning i skolan (Studentlitteratur, 2014; 2021).

Christel föreläser under rubriken Samundervisning som ett sätt att stöda elever i olika åldrar under dag 2.

Målgrupp: lärare inom både grundskola och andra stadiets utbildningar

 

 

Publicerad 23.11.2021
Uppdaterad 23.11.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.