Snart ska vi VISAvägen

Landskapsregeringens ESF-finansierade systemutvecklingsprojekt Vägledning på Åland går framåt med stora kliv. Utbildningsbyrån, som handhar projektledningen, har i januari haft ett större seminarium om karriärvägledning där ca 80 personer deltog.

Vi lyssnade bl.a. till Leif Andergren, erkänd författare och inspirerande föreläsare om vägledning. I februari hölls ett mindre seminarium med workshop om IKT och vägledning. Vi hade flera gäster, föreläsare och rådgivare från våra nordiska grannar. Cecilia Fahlberg, f.d. specialutredare för den rikssvenska regeringen föreläste om framtidens arbetsmarknad och om digital vägledning. Raimo Vuorinen från Jyväskylä universitet talade om digital vägledning – framtidens vägledning. Flera olika aktörer från Norden presenterade vilka IKT-projekt de har på gång för att utveckla en digital vägledning. Det sistnämnda seminariet var starten för att börja ta fram ett digitalt vägledningssystem inom projektet under namnet visavägen.ax.

Höstens och vårvinterns planeringar och förberedande aktiviteter visar sig nu konkret på följande sätt: En tillfällig tjänst som karriärvägledare lediganslås, ett kontrakt är på gång med STRAX/ÅDA för den digitala vägledningen, en lokal i centrum är på gång där den kompletterande vägledningsverksamheten startar i augusti. Håll utkik.

Kanske du med erfarenhet av vägledning är intresserad av att delta i ett spännande projekt som sätter Åland på kartan för en vägledning som vi hoppas ska bli mer holistisk och tvärsektoriell – en vägledning i samverkan (VISA).

YANA JAHRÈN

Projektledare 

Publicerad 19.3.2019
Uppdaterad 19.3.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.