Tidigareläggning av språkundervisning

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster erbjuder ny forskningsbaserad kunskap och ger möjlighet för kunskapsutbyte mellan de som arbetar med tidigareläggning av språkundervisningen. Utbildningen riktar sig i första hand till lärare och barnträdgårdslärare i de skolor och kommuner på fastlandet som deltar i projekt gällande tidigareläggning av språkundervisningen. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är kostnadsfri för deltagarna.

Länk till information och anmälan

Bosse Nygård

Publicerad 8.1.2018
Uppdaterad 10.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.