Utbildning i svenska för inflyttade i arbete

Ålands landskapsregering har ingått ett treårigt avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för inflyttade som är i arbete. Avtalet innebär att Medborgarinstitutet ska ordna kurser i samarbete med arbetsgivare/företag som har utländsk arbetskraft som är i behov av att lära sig svenska.

Målet är att stöda arbetsgivare med utländsk arbetskraft och att främja arbetstagarnas framgång i arbetet genom undervisning i svenska på arbetsplatsen och att påverka hela arbetsgemenskapens attityder för att främja mångkulturalism.

En flexibel utbildning ska byggas upp utifrån varje deltagares individuella behov i samråd med arbetsgivaren. utbildningen ska ske delvis under arbetstid och delvis under arbetstagarens fritid. Målet ska vara att ge baskunskaper i svenska och det yrkesspråk som behövs på arbetsplatserna.

 

Bodil Regårdh

Publicerad 25.1.2018
Uppdaterad 25.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.