Blogg

14 december 2020 Utbildningbyrån / Dialog 2021

Föreläsarpresentation, Tanja Rönnberg

Tanja Rönnberg arbetar på Rädda Barnen på Åland med ansvar för verksamheten Barnens Internet. Syftet med verksamheten är att jobba förebyggande för att skapa trygga digitala miljöer för barn och unga.
14 december 2020 Utbildningbyrån / Dialog 2021

Föreläsarpresentation, Niklas Wahlström

Niklas Wahlström är sektorsansvarig för utbildning vid Svenska folkskolans vänner. Som före detta ämneslärare, studiehandledare och rektor har han mer än 25 års erfarenhet av grundläggande utbildningen och gymnasiet.
19 mars 2019 Utbildningbyrån

Snart ska vi VISAvägen

Landskapsregeringens ESF-finansierade systemutvecklingsprojekt Vägledning på Åland går framåt med stora kliv.
05 december 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Johanna Björkell

Johanna Björkell har sagts vara en specialpedagog, men säger att hon endast är en ämneslärare, it-pedagog och forskare som anser att de bästa eleverna i klassen är de med inlärningsutmaningar. Varför anser hon det?
03 december 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Suzanne Öhberg

Suzanne Öhberg är musikterapeut och psykoterapeut vid Ålands hälso och sjukvård. Hon har varit verksam inom psykiatrin sedan 1987 men arbetar numera vid Barn och ungdomspsykiaktriska mottagningen (BUP).
30 november 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Åländska föreläsare på Dialog 2019

Under Dialog 2019 finns det glädjande nog sex seminarier med åländska föreläsare. Karsten Steiner och Marc Sibila
26 november 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Per Bodelius

Per Bodelius är legitimerad lärare och undervisar i matematik och musik på en gymnasieskola i Mjölby.
26 november 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Linn Österås

Linn Österås är certifierad ”Education Coach and Mentor”. Hon är lärare i grunden och har även lång erfarenhet av att utbilda rektorer, lärare, förskole- och daghemspersonal.
23 november 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Peter Andersson

Peter Andersson är högstadielärare i svenska och SO i Bregårdsskolan i Karlskoga. Han är också mentor för ett antal elever som han följer upp under skoltiden.
20 november 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Elisabet Backlund-Kärjenmäki

Elisabet Backlund-Kärjenmäki är grundskolrektor vid Vasa övningsskola och har i anslutning till den nya läroplanen ansvarat för och medverkat som fortbildare på svenska inom det nationella övningsskolnätverket eNorssi. Vid Vasa övningssk
18 november 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Lisa Fohlin

Lisa Fohlin är doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet  och undervisar i specialpedagogik på förskollärarprogrammet.
16 november 2018 Utbildningbyrån

Föreläsarpresentation Rolf Sundqvist

Rolf Sundqvist arbetar som utbildningsdirektör i Pedersöre kommun och initierade ett arbete med självutvärdering i anslutning till den senaste läroplansreformen. Självutvärderingsmaterialet har uppmärksammats i andra kommuner och används
14 november 2018 Utbildningbyrån

Föreläsarpresentation Katarina Graffman

Katarina Graffman är doktor i kulturantroplogi och en erfaren medieantropolog. Hon har de senaste 15 åren kontinuerligt studerat hur ny medieteknik förändrar människors beteenden, främst med fokus på yngre användare.
09 november 2018 Utbildningbyrån

Föreläsarpresentation Bengt Wahlström

Bengt Wahlström är fil lic., civilekonom och en av de ledande experterna i Norden inom omvärldsanalys och framtidsstrategi.
07 november 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Merja Olkinuora

Merja Olkinuora är bildningschef i Ingå sedan hösten 2015 och innan dess arbetade hon i 22 år som lärare och skolledare i Sverige.
01 november 2018 Utbildningbyrån

Nyhet på Dialog 2019 - aktiviteter för elever

Vi planerar in en aktivitet för Dialog 2019 som vi inte haft tidigare. Kodarklubben r.f. kommer att hålla 4 tillfällen (á 2x45 minter) för elever under dagarna.
26 oktober 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation nr 3, Adam Palmqvist

Adam Palmquist är fil.mag. och leg. lärare. I dag arbetar han som process- och utvecklingsledare på motivationsbyrån Insert Coin AB.
24 oktober 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Fredrik Zimmerman

Fredrik Zimmerman är lektor i Barn och ungdomsvetenskap och forskar om könsnormer i skolan, med fokus på hur normer kring maskulinitet påverkar både flickors och pojkars vardag och prestationer i skolan.
18 oktober 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Jenny Edvardsson

Den första föreläsarpresentationen vi gör inför Dialog 2019 är av Jenny Edvardsson. Hon är en läsande lärare och undervisar i svenska och historia. För sitt arbete har hon fått flera utmärkelser.
14 oktober 2018 Utbildningbyrån

Föreläsningar på Dialog 2019

logo_2019_enkel.jpg

Ett finlandssvenskt resurscenter

Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan – Skolresurs – är ett finlandssvenskt samarbetsprojekt som sedan hösten 2012 ägs av Åbo Akademi (ÅA).
25 januari 2018 Utbildningbyrån / Styrdokument

Utbildning i svenska för inflyttade i arbete

Ålands landskapsregering har ingått ett treårigt avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för inflyttade som är i arbete.
19 januari 2018 Utbildningbyrån

Hur låter det med en utländsk gäst i din skola?

Programmet ”Erasmus i skolorna” erbjuder grundskolor, gymnasier och yrkesskolor möjlighet att bjuda en utländsk studerande på besök. Under besöket berättar studerandena om sitt hemland och sin kultur samt om sina utbyteserfarenheter.
08 januari 2018 Utbildningbyrån / Fortbildning

Tidigareläggning av språkundervisning

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster erbjuder ny forskningsbaserad kunskap och ger möjlighet för kunskapsutbyte mellan de som arbetar med tidigareläggning av språkundervisningen.
12 december 2017 Utbildningbyrån / Styrdokument

Läroplan fastställd för integrationsutbildningen

Ålands landskapsregering har fastställt läroplan gällande integrationsutbildning för vuxna invandrare på Åland i enlighet med LL (2012:74) om främjande av integration.
07 december 2017 Utbildningbyrån / Styrdokument

Tillstånd att anordna fortbildning för yrkesförare

Ålands landskapsregering har beviljat Ålands näringslivs servicebolag Ab tillstånd att anordna och utfärda intyg över fortbildningsdagar för yrkesförare i enlighet med landskapslag om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (2008:85)
07 december 2017 Utbildningbyrån / Styrdokument

Grunder för antagning hösten 2018

Ålands landskapsregering har fastställt grunder och allmänna kriterier för antagning för den samåländska antagn
04 december 2017 Utbildningbyrån

Handbok för specialundervisning inom yrkesutbildning och vuxenutbildning

Utbildningsstyrelsen har gett ut en  handbok om specialundervisning som handlar om specialundervisning inom den grundläggande yrkesutbildningen och yrkesinriktade vuxenutbildningen.
Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 29.11.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.