Blogg

16 januari 2020 Dialog 2020 / Seminarier

Nytillkommen föreläsare till Dialog 2020

Vi khar nöjet att berätta att vi har fått ett åländskt tillskott till vår digra föreläsarskara under Dialog 2020. Mona Lindroth har till vår glädje tackat ja till att föreläsa under seminariet.
10 december 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Åländska föreläsare under Dialog 2020

Vi har i år igen glädjen att få ha med flera åländska föreläsare under Dialog-seminariet. I ett tidigare blogginlägg har vi presenterat Ann-Christina Kjeldsen men nu kan vi presentera de övriga:
02 december 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Föreläsarpresentation Johanna Berlin

Johanna Berlin är klasslärare med behörighet att undervisa i fysiskfostran / gymnastik och har arbetat som klasslärare sedan 2002, med fokus på medveten rörelseträning.
02 december 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Föreläsarpresentation Christoph Treier

Christoph Treier är delägare av JC institutet, ett center för ledarskap, coaching och mental träning. Han anlitas flitigt som föreläsare och coach i hela världen. Han är också känd från olika tv- och radioprogram.
28 november 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Föreläsarpresentation Ann-Christina Kjeldsen

Ann-Christina Kjeldsen är filosofie doktor i logopedi från Åbo Akademi. Hon utbildade sig först till klasslärare och verkade som klasslärare i Godby skola, Finström.
28 november 2019 Dialog 2020

Föreläsarpresentation Niclas Fohlin och Jennie Wilson

Niclas Fohlin är grundskollärare F-9, förskollärare och specialpedagog. Han har arbetat med kooperativt lärande i flera år med elever i behov av särskilt stöd samt handleder lärare och har utbildning för skolor.
27 november 2019 Dialog 2020

Föreläsarpresentation Thomas Nygren

Thomas Nygren är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
26 november 2019 Dialog 2020

Föreläsarpresentation Katarina Halme-Wiklund

Katarina Halme- Wiklund är specialsakkunnig inom utbildning på utbildningsbyrån vid Landskapsregeringen och har grundskolan som sitt ansvarsområde.
19 november 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Föreläsarpresentation Torkel Klingberg

Torkel Klingberg är hjärnforskare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hans forskning har lett till en rad utmärkelser och fått uppmärksamhet i såväl forskarvärlden som i internationell media.
18 november 2019 Dialog 2020

Föreläsarpresentation Anna Lindholm

Anna Lindholm är filosofie doktor i svenska som andraspråk och arbetar vid Karlstads universitet sedan tio år tillbaka.
12 november 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Föreläsarpresentation Mia Skog

Mia Skog är ämneslärare i biologi, geografi och kemi och jobbar nu som utbildningsplanerare  och fortbildare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia samt som handledande tutor i Raseborg.
12 november 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Föreläsarpresentation Matteklubben

Marie Eneqvist och Annika Faxander grundade Matteklubben 2014 efter att PISA undersökningen slagit ner som en bomb, svenska elevers kunskap i matematik hade försämrats kraftigt!
07 november 2019 Dialog 2020 / Fortbildning

Föreläsarpresentation Patricia Diaz

Planeringen av Dialog 2020 har nu kommit till ett läge där vi kan presentera våra föreläsare. Först ut är Patricia Diaz.
31 oktober 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Dialog 2020, teman

Planeringen av Dialog 2020 pågår som ivrigast och vi har i skrivande stund en hel del bra föreläsare bokade. Flera tips från skolorna har beaktats och vi tar emot fler, speciellt tips på åländska föreläsare och då gärna verksamma lär
Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 29.11.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.