Blogg

16 december 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria Rönn-Liljenfeldt

Maria är doktorand inom specialpedagogik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa.
15 december 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Astrid Frylmark

Astrid Frylmark är logoped, föreläsare och inspiratör. Hon har lång erfarenhet av arbete med barns och ungas språkutveckling, både när allt fungerar och när det finns svårigheter.
15 december 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Liselotte Kjellmer

Lisen är legitimerad logoped och har disputerat vid University of Washington.
14 december 2022 Dialog 2023

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Katarina Sperling

Katarina Sperling är doktorand vid Linköpings universitet i Pedagogiskt arbete med inriktning mot artificiell intelligens (AI) och lärares praktiker.
13 december 2022 Dialog 2023

Föreläsningspresentation Dialog 2023, Nathalie Lindgren

Nathalie Lindgren är förskollärare, utbildare och författare och har lång erfarenhet av att arbeta med elever i förskoleklass.
12 december 2022 Dialog 2023

Föreläsarpresentation, Dialog 2023, Kristin Mattsson

Kristin Mattsson är sociolog och genusvetare, PD med lärarbehörighet och arbetar nu med jämställdhet på Ålands landskapsregering.
Fotograf Caroline Andersson Renaud
09 december 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Siri Helle

Fotograf Caroline Andersson Renaud
08 december 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Ursula Schober

Ursula Schober är en av Stockholmförskolornas mest älskade barteaterskådespelare.
05 december 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Nina Bergdahl

Nina Bergdahl har doktorerat på lärande i det digitala samhället vid Data och Systemvetenskapliga Institutionen, DSV, Stockholms universitet.
02 december 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria Wiman

Maria Wiman är lärare, skoldebattör, kolumnist och författare med ett öra mot marken.
30 november 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Anna Borg

Anna Borg Leg. lärare Specialpedagog och tidigare rektor och chef för ett kommunövergripande elevhälsoarbete.
29 november 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria-Pia Gottberg

Maria-Pia Gottberg är Lic Mental tränare, författare och föreläsare och grundare till konceptet känslodockan Friendy. I närmare 20 års tid har Maria-Pia föreläst för och utbildat personal inom främst förskola och skola.
29 november 2022 Dialog 2023

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Kristina Edström

Kristina Edström är universitetslektor i Ingenjörsutbildningens utveckling på KTH. Hennes arbete handlar om att på olika sätt stödja lärarna att utveckla ingenjörsutbildningen.
25 november 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Fredrik Holmberg

Fredrik Holmberg och Filmpedagogerna var tillsammans med Göteborgs Universitet centrala i introduktionen av MIK, Medie- och informationskunnighet i Sverige och ingår i internationella, nationella
23 november 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Emma Frans

Fotografi: mattiasbarda.se Nu har presentationen av föreläsarna för Dialog 2023 startat. Fram till att programmet är klart kommer vi kort att skriva något om alla föreläsare. 
Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 29.11.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.