Blogg

16 december 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria Rönn-Liljenfeldt

Maria är doktorand inom specialpedagogik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa.
15 december 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Astrid Frylmark

Astrid Frylmark är logoped, föreläsare och inspiratör. Hon har lång erfarenhet av arbete med barns och ungas språkutveckling, både när allt fungerar och när det finns svårigheter.
15 december 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Liselotte Kjellmer

Lisen är legitimerad logoped och har disputerat vid University of Washington.
Fotograf Caroline Andersson Renaud
09 december 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Siri Helle

Fotograf Caroline Andersson Renaud
08 december 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Ursula Schober

Ursula Schober är en av Stockholmförskolornas mest älskade barteaterskådespelare.
05 december 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Nina Bergdahl

Nina Bergdahl har doktorerat på lärande i det digitala samhället vid Data och Systemvetenskapliga Institutionen, DSV, Stockholms universitet.
02 december 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria Wiman

Maria Wiman är lärare, skoldebattör, kolumnist och författare med ett öra mot marken.
30 november 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Anna Borg

Anna Borg Leg. lärare Specialpedagog och tidigare rektor och chef för ett kommunövergripande elevhälsoarbete.
29 november 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria-Pia Gottberg

Maria-Pia Gottberg är Lic Mental tränare, författare och föreläsare och grundare till konceptet känslodockan Friendy. I närmare 20 års tid har Maria-Pia föreläst för och utbildat personal inom främst förskola och skola.
25 november 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Fredrik Holmberg

Fredrik Holmberg och Filmpedagogerna var tillsammans med Göteborgs Universitet centrala i introduktionen av MIK, Medie- och informationskunnighet i Sverige och ingår i internationella, nationella
23 november 2022 Dialog 2023 / Seminarier

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Emma Frans

Fotografi: mattiasbarda.se Nu har presentationen av föreläsarna för Dialog 2023 startat. Fram till att programmet är klart kommer vi kort att skriva något om alla föreläsare. 
16 januari 2020 Dialog 2020 / Seminarier

Nytillkommen föreläsare till Dialog 2020

Vi khar nöjet att berätta att vi har fått ett åländskt tillskott till vår digra föreläsarskara under Dialog 2020. Mona Lindroth har till vår glädje tackat ja till att föreläsa under seminariet.
10 december 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Åländska föreläsare under Dialog 2020

Vi har i år igen glädjen att få ha med flera åländska föreläsare under Dialog-seminariet. I ett tidigare blogginlägg har vi presenterat Ann-Christina Kjeldsen men nu kan vi presentera de övriga:
02 december 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Föreläsarpresentation Johanna Berlin

Johanna Berlin är klasslärare med behörighet att undervisa i fysiskfostran / gymnastik och har arbetat som klasslärare sedan 2002, med fokus på medveten rörelseträning.
02 december 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Föreläsarpresentation Christoph Treier

Christoph Treier är delägare av JC institutet, ett center för ledarskap, coaching och mental träning. Han anlitas flitigt som föreläsare och coach i hela världen. Han är också känd från olika tv- och radioprogram.
28 november 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Föreläsarpresentation Ann-Christina Kjeldsen

Ann-Christina Kjeldsen är filosofie doktor i logopedi från Åbo Akademi. Hon utbildade sig först till klasslärare och verkade som klasslärare i Godby skola, Finström.
19 november 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Föreläsarpresentation Torkel Klingberg

Torkel Klingberg är hjärnforskare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hans forskning har lett till en rad utmärkelser och fått uppmärksamhet i såväl forskarvärlden som i internationell media.
12 november 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Föreläsarpresentation Mia Skog

Mia Skog är ämneslärare i biologi, geografi och kemi och jobbar nu som utbildningsplanerare  och fortbildare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia samt som handledande tutor i Raseborg.
12 november 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Föreläsarpresentation Matteklubben

Marie Eneqvist och Annika Faxander grundade Matteklubben 2014 efter att PISA undersökningen slagit ner som en bomb, svenska elevers kunskap i matematik hade försämrats kraftigt!
31 oktober 2019 Dialog 2020 / Seminarier

Dialog 2020, teman

Planeringen av Dialog 2020 pågår som ivrigast och vi har i skrivande stund en hel del bra föreläsare bokade. Flera tips från skolorna har beaktats och vi tar emot fler, speciellt tips på åländska föreläsare och då gärna verksamma lär
05 december 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Johanna Björkell

Johanna Björkell har sagts vara en specialpedagog, men säger att hon endast är en ämneslärare, it-pedagog och forskare som anser att de bästa eleverna i klassen är de med inlärningsutmaningar. Varför anser hon det?
03 december 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Suzanne Öhberg

Suzanne Öhberg är musikterapeut och psykoterapeut vid Ålands hälso och sjukvård. Hon har varit verksam inom psykiatrin sedan 1987 men arbetar numera vid Barn och ungdomspsykiaktriska mottagningen (BUP).
30 november 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Åländska föreläsare på Dialog 2019

Under Dialog 2019 finns det glädjande nog sex seminarier med åländska föreläsare. Karsten Steiner och Marc Sibila
26 november 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Per Bodelius

Per Bodelius är legitimerad lärare och undervisar i matematik och musik på en gymnasieskola i Mjölby.
26 november 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Linn Österås

Linn Österås är certifierad ”Education Coach and Mentor”. Hon är lärare i grunden och har även lång erfarenhet av att utbilda rektorer, lärare, förskole- och daghemspersonal.
23 november 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Peter Andersson

Peter Andersson är högstadielärare i svenska och SO i Bregårdsskolan i Karlskoga. Han är också mentor för ett antal elever som han följer upp under skoltiden.
20 november 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Elisabet Backlund-Kärjenmäki

Elisabet Backlund-Kärjenmäki är grundskolrektor vid Vasa övningsskola och har i anslutning till den nya läroplanen ansvarat för och medverkat som fortbildare på svenska inom det nationella övningsskolnätverket eNorssi. Vid Vasa övningssk
18 november 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Lisa Fohlin

Lisa Fohlin är doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet  och undervisar i specialpedagogik på förskollärarprogrammet.
07 november 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Merja Olkinuora

Merja Olkinuora är bildningschef i Ingå sedan hösten 2015 och innan dess arbetade hon i 22 år som lärare och skolledare i Sverige.
26 oktober 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation nr 3, Adam Palmqvist

Adam Palmquist är fil.mag. och leg. lärare. I dag arbetar han som process- och utvecklingsledare på motivationsbyrån Insert Coin AB.
24 oktober 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Fredrik Zimmerman

Fredrik Zimmerman är lektor i Barn och ungdomsvetenskap och forskar om könsnormer i skolan, med fokus på hur normer kring maskulinitet påverkar både flickors och pojkars vardag och prestationer i skolan.
18 oktober 2018 Utbildningbyrån / Seminarier

Föreläsarpresentation Jenny Edvardsson

Den första föreläsarpresentationen vi gör inför Dialog 2019 är av Jenny Edvardsson. Hon är en läsande lärare och undervisar i svenska och historia. För sitt arbete har hon fått flera utmärkelser.
Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 29.11.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.