Blogg

24 januari 2022 Dialog 2022 / Dialog 2022

Ny föreläsarpresentation, Maria Rönn-Liljenfeldt

Som många av er redan vet så var vi tvungna att skjuta fram Dialog 2022 till 28 - 29 mars. Det betyder att det kommer att bli ändringar i programmet, i första hans schematekniska sådana.
14 december 2021 Dialog 2022 / Dialog 2022

Föreläsarpresentation, Lena Göthe

Lena Göthe är lärar- och rektorsutbildare vid Göteborgs universitet samt konsult inom skolutveckling.
14 december 2021 Dialog 2022 / Dialog 2022

Föreläsarpresentation, Linda Mannila till Dialog 2022

Linda Mannila är forskare, föreläsare och författare med lång erfarenhet av att arbeta med frågor i gränslandet mellan digitalisering, utbildning och samhällsutveckling.
14 december 2021 Dialog 2022 / Dialog 2022

Föreläsarpresentation, Susanne Kjällander

Docent Susanne Kjällander är i grunden lärare. Hon disputerade 2011 och arbetar nu som forskare och lektor på lärarutbildningen i Stockholm.
13 december 2021 Dialog 2022 / Dialog 2022

Föreläsarpresentation till Dialog 2022, Patricia Diaz

Patricia Diaz är doktorand på KTH med inriktning mot lärarutbildning och digitalisering.
13 december 2021 Dialog 2022 / Dialog 2022

Keynote förläsare för Dialog 2022, Hans Renman

Hans Renman har varit en central aktör i de senaste årens skolutveckling och -digitalisering i Sverige.
12 december 2021 Dialog 2022 / Dialog 2022

Keynote-presentation, Jan Bylund till Dialog 2022

Jan Bylund är en efterfrågad ståuppkomiker och föreläsare. Han har blivit framröstad till ”Sveriges bästa ståuppkomiker” av Expressens läsare och han började med standup så tidigt som på slutet av 1980-talet.
11 december 2021 Dialog 2022 / Dialog 2022

Föreläsarpresentation till Dialog 2022, Annette Kronholm

FD Annette Kronholm är aktuell som projektledare för det allfinlandssvenska projektet Skrivande skola (2020-23). Hon är disputerad i skrivpedagogik och på ämnet lärarrespons på elevtext.
08 december 2021 Dialog 2022 / Dialog 2022

Föreläsarpresentation, Dialog 2022 Kamratmedling

VERSO-programmet har utbildat daghem, förskolor och skolor att använda medling i över 20 år. Inom barnomsorgen medlar vuxna barnens konflikter. I skolkontext utbildar programmet eleverna till kamratmedlare.
07 december 2021 Dialog 2022 / Dialog 2022

Föreläsarpresentation Dialog 2022, Digilandet 2.0

Minttu Myllynen (ped.mag.) är områdestutor i Kyrkslätt, södra Finland, och har jobbat inom den grundläggande utbildningen sedan 2005.
07 december 2021 Dialog 2022 / Dialog 2022

Föreläsarpresentation Dialog 2022, Nina Nylander

Nina är logoped och talterapeut på egen privat praktik samt på Ålands hälso- och sjukvård. Hon arbetar med utredning och behandling av tal- och språksvårigheter men gör också olika utbildnings- och handledningsuppdrag.
01 december 2021 Dialog 2022 / Dialog 2022

Föreläsarpresentation Dialog 2022, Pia Rehn

Pia Rehn (Ped.Mag.) är född, uppvuxen och utbildad i Finland.
26 november 2021 Dialog 2022 / Dialog 2022

Föreläsarpresentation för Dialog 2022, Magnus Rönnholm

Magnus Rönnholm har lång erfarenhet av fjärrundervisning och har undervisat via distansundervisning (synkront) mot gymnasiet i matematik och fysik i snart 14 år.
25 november 2021 Dialog 2022 / Dialog 2022

Föreläsarpresentation Dialog 2022, Linus Nyman

Linus Nyman är forskningschef på den idéella organisationen Outreach, där han jobbar med att hjälpa och skydda utsatta gruppers digitala liv.
Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 29.11.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.