Dialog 2020

Dialogseminariet ordnas den 30-31 januari på Alandia kongress och konferens i Mariehamn. Föreläsarna kommer fortlöpande att presenteras i vår blogg här på webbplatsen.

Programmet är nu klart och anmälningen har öppnat. 

Programmet i digital version 

Länk till anmälningen

Temat för i år är Livslångt lärande och föreläsningarna kommer bland annat att handla om: 

  • GRIT - många likställer det med uttrycket "jävlar annamma" men kan också beskrivas som en person som jobbar mot långsiktiga mål, som oftast arbetar hårt och hängivet, som ger inte upp så lätt trots motgångar och som är duktig på att slutföra det som påbörjats.
  • Källkritik och evidensbaserat arbete
  • Rörelse i undervisningen - både i allmänna termer och mer konkreta tips och råd
  • Ämnesövergripande arbetsmetoder
  • Språkutvecklande arbetssätt - ur ett forskningsperspektiv men också med stöd av digitala verktyg
  • Kooperativ lärande
  • Lässtrategier - specielt riktat mot elever med annan språkbakgrund
  • Matematik för de lägre klasserna och barnomsorgen
  • Kompetensområden och helhetsundervisning i den kommande läroplanen för grundskolan 

Anmälningen öppnar i början av december när också hela programmet kommer att vara klart. 

Publicerad 12.11.2019
Uppdaterad 9.12.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.