Dialog 2020

Dialogseminariet ordnades den 30-31 januari 2020 på Alandia kongress och konferens i Mariehamn. Föreläsarna presenterades i vår blogg här på webbplatsen (sök på Dialog 2020). 

Presentationerna från flera av föreläsarna finns nu också under Fortbildning/Material från fortbildningar/seminarier/Dialog 2020. Där kommer du också att hitta en del filmade föreläsningar så snart de blir tillgängliga.

Programmet i digital version 

Temat var Livslångt lärande och föreläsningarna handlade bland annat om: 

  • GRIT - många likställer det med uttrycket "jävlar annamma" men kan också beskrivas som en person som jobbar mot långsiktiga mål, som oftast arbetar hårt och hängivet, som ger inte upp så lätt trots motgångar och som är duktig på att slutföra det som påbörjats.
  • Källkritik och evidensbaserat arbete
  • Rörelse i undervisningen - både i allmänna termer och mer konkreta tips och råd
  • Ämnesövergripande arbetsmetoder
  • Språkutvecklande arbetssätt - ur ett forskningsperspektiv men också med stöd av digitala verktyg
  • Kooperativ lärande
  • Lässtrategier - specielt riktat mot elever med annan språkbakgrund
  • Matematik för de lägre klasserna och barnomsorgen
  • Kompetensområden och helhetsundervisning i den kommande läroplanen för grundskolan 

 

Publicerad 12.11.2019
Uppdaterad 17.2.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.