Dialog 2020

Dialogseminariet ordnas den 30-31 januari på Alandia kongress och konferens i Mariehamn. Föreläsarna kommer fortlöpande att presenteras i vår blogg här på webbplatsen.

Programmet i digital version 

Länk till anmälningen

Uppdatering 17.1.2020! Vi har nu nöjdet att presentera en ny föreläsare under Dialog 2020. Med kort varsel har Mona Lindroth tackat ja till att föreläsa kring Läraren som ledare i klassrummet. Mona Lindroth har jobbat som lärare på gymnasialstadiet och senare även högskolenivå sen 1999 på Åland. Hon undervisar nu bland annat i teamutveckling, medarbetarskap, ledarskap och kommunikation på arbetsplatsen.

Föreläsningens innehåll: Som lärare får vi sällan träning i ledarens uppdrag i klassrummet. Hur ska vi på bästa sätt kunna ta tillvara gruppens dynamik som en förutsättning för lärande? Vilka ledarverktyg kan gynna läraren i det didaktiska arbetet? Vilka kommunikativa strategier kan underlätta i den lärande arbetsmiljön? Målsättningen med hennes föreläsning är att skapa strategier eller sätta namn på redan förvärvade insikter som lärare behöver för att kunna skapa goda förutsättningar hos individen och gruppen i lärmiljön.

Mona föreläser under fredagen 10.45 - 11.30.

Ni som vill ändra era val under parallellpass 2 på fredagen (10.45 - 11.30) kan göra det genom att mejla till carola.eklund@regeringen.ax senast onsdag den 22 januari.

Ni kan anmäla er fram till och med onsdagen den 22 januari 2020.

Uppdatering 9.1.2020! Föreläsningen med Johanna Berlin 10.45 på fredag är tyvärr inhiberad. Vi försöker hitta något annat alternativ och återkommer med information när vi vet mer.

Temat för i år är Livslångt lärande och föreläsningarna kommer bland annat att handla om: 

  • GRIT - många likställer det med uttrycket "jävlar annamma" men kan också beskrivas som en person som jobbar mot långsiktiga mål, som oftast arbetar hårt och hängivet, som ger inte upp så lätt trots motgångar och som är duktig på att slutföra det som påbörjats.
  • Källkritik och evidensbaserat arbete
  • Rörelse i undervisningen - både i allmänna termer och mer konkreta tips och råd
  • Ämnesövergripande arbetsmetoder
  • Språkutvecklande arbetssätt - ur ett forskningsperspektiv men också med stöd av digitala verktyg
  • Kooperativ lärande
  • Lässtrategier - specielt riktat mot elever med annan språkbakgrund
  • Matematik för de lägre klasserna och barnomsorgen
  • Kompetensområden och helhetsundervisning i den kommande läroplanen för grundskolan 

Anmälningen öppnar i början av december när också hela programmet kommer att vara klart. 

Publicerad 12.11.2019
Uppdaterad 24.1.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.