Dialog 2021

Seminariet är slut och vi tackar för er medverkan!

Materialet från föreläsningarna hittar ni under Fortbildning/Material från fortbildning/seminarier 

 

Social hållbarhet

Varifrån kommer det här? vem får ta del av det? kan alla ta del av det? vilka får inte? vem bestämmer att det får användas? vad får den enskilda bestämma om? vad kostar det? hur tillverkas det? går det att göra billigare? Genom att bland annat ställa den här typen av frågor underlättar det om man vill tänka hållbart. Frågorna kan riktas till allt som byggs upp eller skapas, ex. till ett utbildningssystem, en utbildning, till en kurs, till ett material eller ett lektionsupplägg osv.

2021 handlade Dialog-seminariet om social hållbarhet i undervisningen. Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland ligger som grund för hållbarhetsarbetet på Åland arbetet ska och ska genomsyra all verksamhet. I bearbetningen av agendan har FN:s Agenda 2030 beaktats. Agenda 2030 innehåller 17 hållbara utvecklingsmål för världen och antogs av alla FN:s medlemsländer 2015. Utbildningsministeriet i Finland har specifikt tagit fram riktlinjer för undervisnings- och kultursektorn. Temat och föreläsningarna under Dialog 2021 utgår från de här dokumenten och riktlinjerna och tar speciellt hänsyn till målen 3, 4, 5, 8, 10 och 16 under parollen ”Ingen ska lämnas utanför”.

          

Samarbetspartners:

Nyheter inom Dialog 2021

15.1.2021 - Nya föreläsarpresentationer i vår blogg (Seminarier)
Nu börjar det vara på slutrakan när det gäller föreläsarpresentationer. Nu hittar ni information om Clara Lidqvist och Gerda Kraemer som pratar om utanförskap och om Ifous-utvecklingsgrupp som pratar...
Läs mer om Nya föreläsarpresentationer i vår blogg ›
14.1.2021 - Föreläsarpresentation, Anna-Lena Groos (Dialog)
Nu presenteras ytterligare en föreläsare till Dialog 2021, nämligen Anna-Lena Groos, biträdande rektor vid Ålands gymnasium. Läs mer i blogginlägget!
Läs mer om Föreläsarpresentation, Anna-Lena Groos ›
14.12.2020 - Dialog 2021
Dialog 2021 kommer att hållas som ett webbinarium tisdag och ondsdag 2-3 februari. Den här gången kommer webbinarie-innehållet att utgå ifrån social hållbarhet i undervisningen där ingen ska lämnas...
Läs mer om Dialog 2021 ›
Publicerad 30.10.2020
Uppdaterad 4.2.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.