Anmälning Dialog 2021

Sista dag för anmälan kommer att vara den 28 januari 2021. Information som är viktig att veta finns bland annat på webbsidan Inför Dialog samt Program. Anmälningen öppnar i slutet av vecka 2. I anmälningsblanketten kommer vi att ställa en kort fråga kring välbefinnande. Svaren (som hanteras konfidentiellt) kommer att användas som utgångspunkt i en av föreläsningarna under Dialog 2021. 

Länk till anmälan: http://bit.ly/anmalningDialog21

Publicerad 5.1.2021
Uppdaterad 15.1.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.