Föreläsningar enligt målgrupp

 

Föreläsning Föreläsare BO Grsk Gy Högsk
På andra sidan spektrumet Alexander Skytte x x x x
Elevdelaktighet och inflytande i praktiken Jonna Varsa   x    
Svåra samtal Anne-Charlotte Kjerulf x x x x
Upptäcka och förebygga utanförskap Clara Lindqvist och Gerda Kraemer   x x x
Att organisera för digitala lärmiljöer och kommunikation Anna Åkerfeldt   x x x
Att orka arbeta som lärare  Ove Näsman x* x x x
Undervisning hand i hand på distans Ifous-gruppen x x x x
Att öka kommunikativ delaktighet hos elever med språkstörning/DLD Anna-Eva Hallin x x x x
Stresshantering för studerande Niklas Wahlström   x x x
Digital integritet och identitet Tanja Rönnberg x x x x
Assessment  Pekka Peura   x x x
Alla lärare skrivlärare i eget ämne - genrepedagogik som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Annette Kronholm-Cederberg   x x x
Kommunikation, delning och gemenskap Anna-Lena Groos x x x x
Perspektiv på flerspråkighet i skola Siv Björklund x x x x

               * gäller främst lärare i förundervisningen

 

 

Publicerad 5.1.2021
Uppdaterad 15.1.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.