Program 3 februari

 

9.00 - 11.00

Föreläsning Föreläsare Spår  Tekniskt stöd Hållbart mål
På andra sidan spektrumet Alexander Skytte Delaktighet Isabell Blåberg
Alla lärare skrivlärare i eget ämne Annette Kronholm-Cederberg Kommunikation Åsa Grönlund
Assessment Pekka Peura Delaktighet Katarina Halme

-Wiklund
Digital integritet och identitet Tanja Rönnberg Digitala klassrummet Cathrine 

Nybacka
Stresshantering för studerande  Niklas Wahlström Välbefinnande Adina Autio
Kommunikation, delning och gemenskap  Anna-Lena Groos Kommunikation Linn Tallgård
Perspektiv på flerspråkigt lärande i skola Siv Björklund Kommunikation Bodil Regårdh

12.00 - 14.00

Elevdelaktighet och inflytande i praktiken Jonna Varsa Delaktighet Adina Autio
Upptäcka och förebygga utanförskap Clara Lindqvist och Gerda Kraemer Delaktighet Linn Tallgård
Svåra samtal Anne-Charlotte Kjerulf Välbefinnande Isabell Blåberg
Undervisning hand i hand på distans Ifous-gruppen Digitala klassrummet Carola Eklund
Att organisera för digitala lärmiljöer och kommunikation Anna Åkerfeldt Digitala klassrummet Cecilia Valve
Att öka kommunikativ delaktighet hos elever med språkstörning/DLD Anna-Eva Hallin Delaktighet Cathrine 

Nybacka
Hur orka arbeta som lärare Ove Näsman Välbefinnande Katarina Halme

-Wiklund

 

Publicerad 11.12.2020
Uppdaterad 4.2.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.