Program dag 1

Information om tider och föreläsarinnehåll kommer att publiceras här efter hand programmet blir klart. Vidtalade föreläsare är än så länge:

  • Hans Reman
  • Lena Göthe
  • Linda Mannila
  • Annette Kronholm
  • Tutorlärarna på Åland
  • Smhällskunskapsläromedel för grundskolan
  • Digilandet
  • Nina Nylander

samt

Linus Nyman: Digifanskap och du - hur skydda sig i en alltmer digital värld

Innehåll:

Digital brottslighet är nu vanligare än traditionell brottslighet och vi är tyvärr alla av intresse för den digitala världens skurkar. I föreläsningen går Linus igenom vilka tricks och metoder digibrottslingar använder för att lura och råna oss. Kryddad med exempel från verkliga händelser ger föreläsningen enkla, konkreta råd gällande hur vi kan skydda våra online konton och digitala liv. Föreläsningen innehåller ingen som helst nörd-jargon och är perfekt även för sådana som tycker att de “inte är dator människor.”

Målgrupp:

Samtliga

Mer om Linus

Blogginlägg

Digifanskap

Magnus Rönnholm: Hybridundervisning - en flexibel undervisning med möjligheter

Innehåll:

Under Magnus workshop kommer ni att få ta del av hans erfarenheter där han visar olika tekniska lösningar samt hur man pedagogisk kan planera en god hybridundervisning utifrån olika scenarion. 

Kan man tillgängliggöra bra och likvärdig utbildning oavsett var man bor i landet? Hur skapar man möjligheter till att fler studenter/elever undervisas med hjälp av hybridundervisning? Måste alltid studenterna/eleverna vara i klassrummet, kan de prestera bättre på distans?

Målgrupp:

Lärare och skolledare inom hela undervisningssektorn  

Mer om Magnus

Blogginlägg

Pia Rehn: Dubbelt exceptionella 2 E-elever  - "de som kan, om de bara skulle anstränga sig lite"?

Innehåll:

På senare år har skolan blivit bättre på att uppmärksamma särskilt begåvade elever, men mer sällan hör vi talas om de särskilt begåvade barn och ungdomar som också har påtagliga svårigheter. 2E är en förkortning av ”twice exceptional”, och syftar på kombinationen av ett ovanligt starkt intellekt och en funktionsnedsättning som inverkar begränsande. I sin föreläsning fokuserar Pia på hur de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna adhd och autism samspelar med hög begåvning, och på hur vi bäst bemöter de pedagogiska konsekvenserna av den ojämna funktionsprofil 2E medför.

Målgrupp:

lärare och skolledare inom grundskola, gymnasium och högskola

Mer om Pia

Blogginlägg 

Piarehn.com

 

Publicerad 23.11.2021
Uppdaterad 2.12.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.