Program dag 2

Information om tider och föreläsarinnehåll kommer att publiceras här efter hand programmet blir klart. Vidtalade föreläsare är än så länge:

  • Annette Kronholm
  • Susanne Kjällander
  • Lena Göthe
  • Linda Mannila
  • Ålands handikappförbund
  • Jan Bylund
  • Patricia Diaz
  • Digilandet 
  • Nina Nylander

samt

Magnus Rönnholm: Hybridundervisning - en flexibel undervisning med möjligheter

Innehåll:

Under Magnus workshop kommer ni att få ta del av hans erfarenheter där han visar olika tekniska lösningar samt hur man pedagogisk kan planera en god hybridundervisning utifrån olika scenarion. 

Kan man tillgängliggöra bra och likvärdig utbildning oavsett var man bor i landet? Hur skapar man möjligheter till att fler studenter/elever undervisas med hjälp av hybridundervisning? Måste alltid studenterna/eleverna vara i klassrummet, kan de prestera bättre på distans?

Målgrupp:

Lärare och skolledare inom hela undervisningssektorn  

Mer om Magnus

Blogginlägg

Pia Rehn: Dubbelt exceptionella 2 E-elever  - "de som kan, om de bara skulle anstränga sig lite"?

Innehåll:

På senare år har skolan blivit bättre på att uppmärksamma särskilt begåvade elever, men mer sällan hör vi talas om de särskilt begåvade barn och ungdomar som också har påtagliga svårigheter. 2E är en förkortning av ”twice exceptional”, och syftar på kombinationen av ett ovanligt starkt intellekt och en funktionsnedsättning som inverkar begränsande. I sin föreläsning fokuserar Pia på hur de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna adhd och autism samspelar med hög begåvning, och på hur vi bäst bemöter de pedagogiska konsekvenserna av den ojämna funktionsprofil 2E medför.

Målgrupp:

lärare och skolledare inom grundskola, gymnasium och högskola

Mer om Pia

Blogginlägg

Piarehn.com

Christel Sundqvist: Samundervisning som ett stt att stöda elever i olika åldrar

Innehåll:

Samundervisning mellan speciallärare och allmänlärare är en arbetsform som innebär att det blir lättare att differentiera undervisningen och beakta olika elevbehov i klassen. Men hur gör man egentligen och vad krävs för att lycaks? Under den här föreläsningen presenterar jag  olika sätt att organisera samundervisning så att bägge lärares kompetens kan tas till vara. I tillägg får deltagarna ta del av möjligheter som förs fram av lärare med erfarenhet av samarbetsformen, men också utmaningar och hur dessa kan tacklas. 

Föreläsningen tar utgångspunkt i ny praktiknära forskning på området, men deltagarna får också möjlighet att i mindre grupper diskutera och utbyta tankar kring hur samundervisning kan förverkligas i den egna verksamheten. 

Obs! Christels föreläsning hålls på distans och du kan antingen välja att följa med på distans eller på plats i Alandica

Målgrupp:

lärare inom både grundskola och andra stadiets utbildningar

Mer om Christel

Blogginlägg

 

Publicerad 23.11.2021
Uppdaterad 2.12.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.