Utställare

Vi har också i år glädjen att få erbjuda en mini-mässa med utställare som är relevanta för utbildningssektorn

Otava utbildning 

 

 Otava utbildning erbjuder läromedel både tryckt och digitalt - från förskola till gymnasiet. Målet är att stödja lärarnas viktiga arbete och hjlpa elever och studerande att hitta sina egna lätt att lära sig. Otava ställer ut båda dagarna.
Schildts & Söderströms

Schildts & Söderströms är den ledande utgivaren av läromedel på svenska i Finland. Med på utställningen har vi läromedel från förskola till gymnasium. Bekanta dig till exempel med våra nya läromedel i finska för enspråkigt svenska elever, engelska med naturlig differentiering och mycket mer. 

Sajt: laromedel.sets.fi
Kontakt: laromedel@sets.fi
INSTÄLLT 

Friendy 
Under dag 1 på Dialog 2023 får ni bekanta er med känslodockorna Friendy.

Nordplus 

Information om olika program inom Nordplus du kan ansöka om när det rör nätverkande och internationalisering.
NVL
Information om vilket utvecklingsarbete som görs inom ramen för Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande och vilka nätverk som finns
Ungt Företagande (UF), studerande vid Ålands yrkesgymnasium visar upp sina produkter och ideér de tagit fram inom ramen för sin utbildning. De studerande ställer ut dag 1.

Ålands specialpedagogiska förening r.f

 
Publicerad 16.12.2022
Uppdaterad 1.2.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.