035_300118_bilaga_it-strategi_undervisningssektorn_2018-2020.docx.pdf

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.