DigComp2.2, ramverket för digital kompetens för medborgare.pdf

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.