digcomp_5_areas_pentagon_translation_ready.jpg

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.