Framtidsvägledning - vilken betydelse har IKT som verktyg för vägledning, nu och i framtiden?

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.