Rapport digital kompetens i de Åländska skolorna 2018.pdf

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.