Rapport över skolpersonalens uppfattningar av distansundervisining vt 20 pga Covid- 19

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.