Dialog 2018

Dialog 2018 

Katarina Eriksson                

Så funkar det!     Elza Dunkels Unga nätet och skolan - föreläsningen startar ca 26 minuter in på filmen
         

Jan Alin

Flippade klassrummet   Jesper Ersgård Mindset
  Tutorlärarens uppdrag     Formativ bedömning
         
Sofia Gruner Apptips Ios och Android   Johanna Björkell  Inkluderande lärmiljöer
  Talsyntes     Läromålskultur
  Länktips     Jämställdhet och maktstruktur i skolan
        Materialet till Rymdresan (format i .pages och .key)
         
Sebastian Sandvik GDPR   Kenneth Vuorinen Itslearning
         
Bosse Larsson Världen förändras - om kreativitet, skola och lärarroll   Maria Westerholm Motiverande arbetssätt i språkundervisningen
  Utmanande och synligt lärande      

 

En bild från en presentation från Dialog 2018

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 30.5.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.