GDPR föreläsning 24-25 april

Utbildnings- och kulturavdelnignen ordnade en serie förläsningar kring den nya dataskyddsförordningen 24-25 april 2018. Föreläsaren Sebastian Sandvik höll en inledande presentation av förordningen och därefter fick deltagarna diskutera utifrån 3 olika scenarier. 

Publicerad 25.4.2018
Uppdaterad 16.4.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.