Material Dialog 2019

Här hittar du filmer och presentationer från seminariet Dialog 2019.

Presentationer

 Johanna Björkell

 Johanna Björkell

 Linn Österås

 Katarina Halme-Wiklund  

 Bent Wahlström 

Smartare skola med digital transformation

PresentationenMed finns bakom lösenord men kan fås av Carola Eklund

Per Bodeliun

Björn-Erik Zetterman 

Merja Olkinuora

Peter Andersson

Könsöverskridande elevbemötande 

 

Filmer

Ifall du önskar ta del av föreläsningen om Läroplansarbetet med Katarina Halme-Wiklund eller Läsning i ett digitalt samhälle med Jenny Edvardsson ta då kontakt med Carola Eklund 

Linn Österås 

Kooperativt lärande med digitala verktyg

Björn E Zetterman 

Projektarbete på heltid

Lisa Fohlin

Superkompisar

Per Bodelius

Med nyfikenhet som drivkraft

Jenny Edvardsson

Läsning i ett digitalt samhälle - änk till film får av Carola Eklund 

Katarina Halme-Wiklund   

Läroplansarbete - länk till film får av Carola Eklund

Rolf Sundqvist, 

Pia Boström

Elevens självvärdering - länk till film får av Carola Eklund

 

Mentimeterresultat från Linn Österås föreläsningar

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 20.2.2019
Uppdaterad 24.5.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.