Material Kickoff 2019

Måndagen den 12 augusti 2019 hölls en Kickoff för alla skolor på Åland. Temat för dagen var Utmanande undervisning- att synliggöra lärandet i en skola för alla och James Nottingham.

 

Länk till Nottinghams föreläsning för grundskolan

 http://bit.ly/Åland-JN

 

Länk till Nottinghams föreläsning för lanskapets skolor och Medis

 http://bit.ly/ÅlandG-JN

Publicerad 14.8.2019
Uppdaterad 14.8.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.