Dialog 2021

Den 2-3 februari 2021 hölls Dialog-seminariet för första gången helt digitalt. Upplägget skiljde sig denna gång från tidigare år genom att föreläsningarna var färre men längre. De innehöll dessutom i högre grad inslag av diskussioner. Deltagarantalet var färre detta år, 140 anmälda (jmf. ca 250 under tidigare år)

Totalt hade vi 14 föreläsare som föreläste två gånger, dvs. en gång på tisdag och en gång på onsdag. 

Föreläsningarna beskrivs enligt de spår som fanns på Dialog 2021

Delaktighet
Digitala klassrummet
Kommunikation
Välbefinnande

Digital mässa

Vi erbjöd även en digital mässa i ett verktyg som heter Wonder. Dit in kunde deltagarna och gå för att prata med någon av de två utställarna Rädda Barnen och Valteri. 

Publicerad 4.2.2021
Uppdaterad 26.5.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.