Lärlingsutbildning

Du som fyllt 15 år och har godkänt avgångsbetyg från grundskolan kan delta i läroavtalsutbildning. Någon övre gräns finns inte och studier kan inledas när som helst under året. Vid en läroavtalsutbildning har du möjlighet att läsa in den teoretiska studierna som bedrivs på en skola parallellt med att utföra praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Läroavtalsutbildning ordnas både som yrkesutbildning och som tilläggsutbildning. Läroavtalet lämpar sig både för ungdomar och vuxna och som lärling har du rätt till lön enligt kollektivavtalet. Lönen betalas av din arbetsgivare. När du är på teori eller praktik har du rätt till studiesocialaförmåner om du inte får lön.

För att du skall kunna få läroavtal måste du själv ordna en arbetsplats. Arbetsplatser kan du fråga efter direkt hos arbetsgivare eller på AMS

Om du är intresserad av en läroavtalsutbildning kan du läsa mera på Ålands gymnasiums webbplats och kontakta dem om du behöver hjälp.

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.