Visa vägen

Visa vägen är en treårig försöksverksamhet vid Ålands landskapsregering. Vi erbjuder karriärvägledning till utbildning och arbete för vuxna på Åland. Genom att utgå från dina egenskaper, intressen och kompetenser kan vi stödja dig i att hitta en meningsfull riktning i ditt yrkesliv. 

Läs mer på Visa vägens egen webbplats!

Publicerad 5.8.2019
Uppdaterad 5.8.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.