Hem och skola

Vad är Hem och Skola?

Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för föräldraföreningar som verkar vid svenskspråkiga skolor och dagis i Finland. Medlemsföreningarna, som är cirka 270 till antalet, är knutna till skolorna och daghemmen. De engagerar föräldrarna till samarbete kring barnens dagvård och skolgång. Föräldrarna är en resurs för barnets skolgång och inlärning.

Verksamhetsidé

Hem och Skola arbetar för att dagis- och skolbarnen ska må bra och att föräldrarna aktivt ska kunna ta del av skolans och daghemmets vardag. Målet är skolor och daghem som är öppna mot samhället och där föräldrarnas röst hörs.

Hem och Skola vill stärka:

 • en positiv dialog mellan hemmet och skolan/daghemmet
 • kontakten mellan föräldrar
 • ett positivt förhållningssätt till skolan/daghemmet

Vad gör förbundet?

Förbundets huvudsakliga uppgift är att föra ut nya idéer och att inspirera föreningarna. Det görs bland annat genom ett nätverk av föreläsare som deltar i föräldrakvällar kring olika teman. Dessutom producerar förbundet material som stöd för föräldrarna så att de i sin tur ska kunna stöda sina barn. Ett annat viktigt uppdrag är att utbilda och fortbilda lärare om en god samverkan mellan föräldrar och personal. Förbundet samarbetar med utbildningsmyndigheterna och andra aktörer med samma intresseområde.

förbundets webbplats finns en mängd stödmaterial både för skolor och föräldrar.

 

Hem och Skola föreningar på Åland

På Åland finns 15 medlemsföreningar och den regionala kontaktpersonen är Johanna Häggblom
jfsolhem@aland.net, tfn 040-595 46 95

 • Eckerö (1 förening) Föreningen Hem och Skola vid Eckerö grundskola rf
 • Finström (1 föreningar) Källbo Hem och Skola rf
 • Föglö (1 förening) Föreningen Hem och Skola vid Föglö grundskola rf
 • Hammarland (1 förening) Hem och Skola i Hammarland rf
 • Jomala (3 föreningar) Föreningarna 
  • Hem och Skola vid Kyrkby Högstadieskola rf
  • Södersunda Hem och Skola rf
  • Vikingaåsens Hem och Skola rf
 • Kökar (1 förening) Föreningen Hem och Skola på Kökar rf
 • Lemland (1 förening) Hem och Skola i Lemland rf
 • Lumparland (1 förening) Lumparlands Hem och Skola rf
 • Mariehamn (3 föreningar)
 • Sund (1 förening) Hem och Skola i Sund rf
 • Vårdö (1 förening) Föreningen Hem och Skola vid Vårdö grundskola rf
Publicerad 4.7.2017
Uppdaterad 1.9.2017

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.