Övriga resurser

Det finns olika typer av hjälp och stöd som knyter an till skolans verksamhet. Bland materialet finns information om allt från skolhälsovård och mobbning till Hem och skola och Barnens Internet. 

Publicerad 4.7.2017
Uppdaterad 3.11.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.