Mobbning

Föreningen Rädda barnen r.f. arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn utgående från FN:s Barnkonvention. Föreningen verkar att barn och unga ska känna sig trygga när de rör sig i olika sociala medier. Du hittar mer information om mobbning och kränkning på deras webbplats.

I Folkhälsan r.f.:s verksamhet ingår också omsorg om barn. På deras webbplats hittar du tips och råd hur du kan bidra med att förebygga mobbning

KiVa Skola är ett åtgärdsprogram mot mobbning, som utvecklades vid Åbo universitet, se KiVa Skolas webbplats. Programmet används också utanför Finland i flera länder. Olika studier konstaterar att åtgärdsprogrammet är en av de mest effektiva program som förhindrar mobbning.

Publicerad 4.7.2017
Uppdaterad 12.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.