Skolhälsovård

Skolhälsovården ansvarar för elevernas hälsovård, olika specialundersökningar och övervakning av de sanitära förhållandena i grundskolorna på Åland. Flera skolor har sina egna skolhälsovårdare men i vissa kommuner finns skolhälsovården vid respektive hälso- och sjukvårdsmottagning. Du kan läsa mera om skolhälsovården och hitta kontaktuppgifter på ÅHS:s webbplats.

Studerandehälsan finns för Ålands gymnasium, Högskolan på Åland samt Ålands folkhögskola. Där arbetar skolhälsovårdare, skolkuratorer, skolpsykologer, preventivmedelsrådgivare och skolläkare som ansvarar för studerandes hälsovård och de arbetar i stor utsträckning förebyggande. Målsättning är att studerande ska ha den fysiska och psykiska hälsan som behövs för att framgångsrikt avsluta påbörjade studier. Studerandehälsan finns på Neptunigatan 21 i Mariehamn. Du kan läsa mer om studerandehälsan på ÅHS:s webbplats.

Publicerad 4.7.2017
Uppdaterad 5.4.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.