Barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland

LIITU – en rapport över barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland är en trenduppföljning som samlar in mångsidig information om barns och ungas motionsvanor och -aktiviteter samt faktorer förknippade med dessa.

Det är andra gången Åland deltar i undersökningen och den här omgången deltog alla grundskolor, förutom Mariehamn, i studien. Undersökningen besvarades av elever i årskurs ett, tre, fem, sju och nio och resultaten av undersökningen jämförs i rapporten med Ålands tidigare resultat, resultaten i Svenskfinland samt hela Finlands resultat.

Ni hittar den åländska rapporten på vår webbplats under Skolutveckling/Utvärderingar

Publicerad 3.5.2019
Uppdaterad 3.5.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.