Delta i Föräldrabarometern 2018!

Utbildnings- och kulturavdelningen vill uppmärksamma alla åländska grundskolor på möjligheten för alla elevers föräldrar att delta i Föräldrabarometern 2018. Åland har fått en utökad tidsfrist t.o.m. 8 juni.

Undersökningen riktar sig till föräldrar som har barn i grundskolan och handlar om barnens skolgång, den nya läroplanen (åländska föräldrar behöver inte besvara denna del av undersökningen), samarbetet mellan hem och skola och föräldrarnas delaktighet i skolsamfundet.

Barometerundersökningen ger en unik möjlighet att ta del av föräldrarnas åsikter på ett mångsidigt sätt. Undersökningen ger skolor, föräldraföreningar, Förbundet Hem och Skola och andra aktörer viktig information om hur föräldrar ser på skolan och samarbetet mellan hem och skola.

Föräldrarna kan besvara förfrågan antingen på svenska eller finska. Frågebatteriet finns också tillgängligt på engelska, ryska, estniska, arabiska, somaliska, vietnamesiska, bosniska, persiska/farsi, kurdiska/sorani, albanska, bulgariska och swahili.

Länk till enkäten

Bakom Föräldrabarometern står Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto i samarbete med Åbo akademi.

För mer information kontakta Micaela Romantschuk, verksamhetsledare för Förbundet Hem och Skola, micaela@hemochskola.fi.                                              

Publicerad 22.5.2018
Uppdaterad 22.5.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.