Digitalt självförsvar

Under sommaren kommer utbildningsbyrån att trycka upp ett antal foldrar som berör integritet och säkerhet på nätet. De kommer under hösten att hitta vägen till högstadierna i våra skolor på Åland. Förutom som tryckt version finns den också som pdf-fil, som blädder-version och i html-format på vår webbplats så den kontinuerligt kan uppdaterad. Ni kan redan nu kolla in foldern på https://www.utbildning.ax/digitalt-sjalvforsvar

Publicerad 26.6.2019
Uppdaterad 26.6.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.