Dimensioneringsbeslut samt grunder och allmänna kriterier för antagning 2023

Ålands landskapsregering har med stöd av sitt huvudmannaskap över Ålands gymnasium och Ålands folkhögskola beslutat att ge skolorna i uppdrag att under år 2023 förverkliga följande utbildningar med antalet dimensionerade nybörjarplatser inom ungdomsutbildningen enligt bilaga 2

Ålands landskapsregering beslöt även att fastställa ”Grunder och allmänna kriterier för antagningen av studerande år 2023” till utbildning som ordnas enligt LL (2011) om gymnasieutbildning (2011:13).

Bilagor

Publicerad 31.10.2022
Uppdaterad 31.10.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.