To-do-metoden och transformativa lärandecirklar

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL ordnar en serie webbinarier i tre delar om två färska handböcker om To-do – metoden och transformativa lärandecirklar som NVL tagit fram.

Webbinarierna riktar sig till ledare och praktiker som önskar arbeta med samskapande och med bottom-up metoder, och som jobbar inom frivilligorganisationer, offentliga sektorn i kommuner och regioner, inom utbildningssektorn och med olika intressegrupper.

På webbinarierna kan du ta del av

  • expertanföranden om hur man kan använda demokratiska arbetsmetoder för att skapa förändring lokalt, organisera kompetensutveckling eller utveckla den egna organisationen
  • av innovativa arbetsmetoder som hjälper dig att hitta lösningar på konkreta och aktuella utmaningar
  • konkreta tips och verktyg för hur man samarbetar på tvärs av sektorer och över organisationsgränser

Webbinarieserien består av tre delar:

Del 1.To-do-metoden och handboken arrangeras onsdagen den 6 november 2019 kl. 14-15

To-do metoden är en arbetsmetod som hjälper dig att hålla lokala seminarier om gemensamma utmaningar som genom samskapande främjar lokal handlingskraft och demokratiskt deltagande. Arbetsmetoden kan anpassas till olika syften, målgrupper och sammanhang. På NVL:s hemsida finns mera information om webbinariet och där kan den som är intresserad anmäla sig, https://nvl.org/content/Webbinarie-Introduktion-till-To-Do-metoden Sista dag för anmälan är den 4 november.

Del 2.  Lärandecirklar och handboken - Datum kommer senare

Del 3. Erfarenheter från implementering och frågor - Datum kommer senare

Mera information om alla tre delarna finns här på NVL:s webbplats 

Välkommen att delta!

BODIL REGÅRDH

Publicerad 17.10.2019
Uppdaterad 17.10.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.