Erasmus+ ansökningstider förlängs ytterligare med anledning av COVID-19

Publicerad 14.4.2020
Uppdaterad 14.4.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.