Nyheter

22.8.2019 - Sista chans att anmäla sig till fortbildning i matematik och naturvetenskap
Öppna Högskolan ordnar en gratis fortbildningshelhet främst riktad till ämneslärare i naturvetenskap och matematik i högstadiet, men även klasslärare kan anmäla sig. Innehållet i fortbildningen...
Läs mer om Sista chans att anmäla sig till fortbildning i matematik och naturvetenskap ›
20.8.2019 - SKOLFREDEN 2019
Skolfreden har utlysts på Åland sedan 2007 med syftet att väcka diskussion kring hur en anda av hänsynstagande och samarbetsglädje kan främjas i skolans vardag. Årets tema är: Ansvar - du har ansvar...
Läs mer om SKOLFREDEN 2019 ›
16.8.2019 - Nordplus förberedande besök
Lär känna nordiska och baltiska länders kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk och natur. Gör det genom ett utbyte via Nordplus. Det utvecklar både undervisningen och er skola som helhet....
Läs mer om Nordplus förberedande besök ›
14.8.2019 - Material från Kickoff 2019
Nu finns material från James Nottinghams föreläsningar publicerade under fliken fortbildning på hemsidan.
Läs mer om Material från Kickoff 2019 ›
14.8.2019 - Anmälning till höstens första lärarträffar
Arbetet med nya läroplanen för grundskolan på Åland pågår för fullt och nu är anmälningen till de första lärarträffarna är nu öppen. Du hittar mera information om lärarträffarna samt en kalender över...
Läs mer om Anmälning till höstens första lärarträffar ›
13.8.2019 - Tidernas Åland
Som ni säkert vet har grundskolans läromedel Tidernas Åland också funnits digitalt på lärplattformen Fronter. I och med att Fronter har stängts ner har materialet nu flyttats över till Itslearning....
Läs mer om Tidernas Åland ›
13.8.2019 - Itslearning workshop fullsatt
Itslearning workshopen den 22 augusti är redan fullsatt och det går därför inte att anmäla sig längre! Nya workshops ordnas efterhand om behov finns.
Läs mer om Itslearning workshop fullsatt ›
7.8.2019 - Lärarbehörighet inom småbarnspedagogik
Bli lärare i småbarnspedagogik genom att komplettera dina tidigare studier vid Öppna högskolan på Åland. Kontaktperson vid Öppna högskolan är planerare Mirjam Schauman, tel +358 (0)18 537712, e-post...
Läs mer om Lärarbehörighet inom småbarnspedagogik ›
2.8.2019 - Karriärvägledning för vuxna på Åland
Tisdagen den 3 september 2019 öppnar Visa vägen sina dörrar på Storagatan 8 i Mariehamn. Det är en treårig försöksverksamhet som ska erbjuda vägledning till utbildning och arbete för vuxna som bor på...
Läs mer om Karriärvägledning för vuxna på Åland ›
27.6.2019 - Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen
Ålands landskapsregering faställde den 18.6.2019 reivderingar i "Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen" att gälla från 1.8.2019 och...
Läs mer om Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.