Erasmus+ hybridseminarium / webbinarium ”Building up the capacity – family and school together for well-being”

Ett fungerande samarbete mellan hemmet och skolan kan ha inverkan på barnens inlärning, motivation och trivsel i skolan. Därutöver kan elevernas föräldrar eller vårdnadshavare stöttas i föräldraskapet.

Datum: 19.–20.4.2021, 2 dagar med kort uppföljning 28.4.2021

Seminariespråk: engelska

Anmälan: 4.1.2021 – 28.2.2021 k. 16:00. All information finns på engelska och svenska men anmälningsblanketten är på finska.

Antal deltagare från Finland: 20

Innehåll och program: Diskussioner, erfarenhetsutbyte under expertanföranden och i workshoppar om samarbetet mellan hem och skola, god praxis om tidig intervention och om användning av olika modeller som stöder välmående i praktiken.I programmet finns internationella anföranden från Kanada, Island och Europeiska kommissionen.

Målgrupp: Personal inom barnomsorg och skola; lärare och ledare, psykologer, elevhandledare. Evenemanget passar speciellt dig som är intresserad av att höra om verksamhetsmodeller och praxis i andra länder och vill samarbeta med europeiska kollegor.

Se på evenemangets presentationsvideo

Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbplats!

Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 16.2.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.