Erasmus+ info den 24 oktober, påminnelse om anmälan

Erasmus+ är Europeiska unionens utbildningsprogram och stöder europeiskt samarbete. Programmets mål är att utveckla utbildningen, förbättra ungdomars och vuxnas utbildningsnivå, kompetens och sysselsättningsmöjligheter.

Innehåll:

Experter inom Erasmus+ kommer till Åland och berättar om er skolas/organisations möjligheter att söka pengar för lärar- och elevutbyten, klassutbyten, yrkespraktik och projekt i Europa. Detta är ett tillfälle att få en helhetsbild över möjligheterna er skola/organisation har och samtidigt kunna ställa frågor.

Tid och plats:

24 oktober kl.13.00 - 15.30 Självstyrelsegården (huvudingång landskapsregeringen). Vi samlas alla i landskapsregeringens reception och sedan visas du till rätt rum. Meddelande om exakt plats skickas dessutom ut till alla som anmält sig.

Målgrupp

Lärare, skolledare och övrig personal.

Program:

Vi kommer att hålla tre sessioner parallellt.

  • Session 1: Grundskolan och Ålands lyceum (Tytti Voutilainen, Utbildningsstyrelsen)
  • Session 2: Ålands yrkesgymnasium (Susanna Vestling, ECVET Expert/Yrkesakademin i Österbotten/Utbildningsstyrelsen)
  • Session 3: Vuxenutbildningen (Pekka Tenhonen, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi)

Anmälan:

Välj ett alternativ som intresserar dig och anmäl dig via länken, http://bit.ly/Erasmusoktober senast den 17 oktober.

Övrigt: Vi bjuder på kaffe och frukt.

Läs mer om Erasmus + på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Arrangör:

Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen i samarbete med Utbildningsstyrelsen

Publicerad 20.9.2019
Uppdaterad 2.10.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.